Bursa evliyalarından Tezveren Dede Hazretleri

Bursa velîlerindendir. Hayâtı ve hangi devirde yaşadığı hakkında bilgi yoktur.

GÜNDEM, 22 Temmuz 2016 Cuma, 10:21